logo

landvetterbanan-logo-stor-vit

Fyra mil ny järnväg löser proppen

Västra Stambanan är vår viktigaste järnväg, hårt trafikerad och känslig för trafikstörningar. Om regionen ska klara av att ta emot dagens trafikflöde och ta höjd för framtida expansion måste det till åtgärder. Västra Götalandsregionen är helt beroende av att infrastrukturen fungerar. Den planerade Götalandsbanan från Göteborg till Stockholm via Borås och Landvetter Airport kommer inte att stå klar på många år och flaskhalsen på stambanan mellan Alingsås och Göteborg behöver lösas snabbt. Här presenteras ett förslag på lösning som går att realisera kostnadseffektivt och snabbt och som på flera sätt stärker hela Västra Götaland: Landvetterbanan, ett förslag för hållbar tillväxt från Företagarna – Sveriges största företagarorganisation!

landvetterbanan-statisk-karta

Vad vi uppnår med Landvetterbanan

Företagarna föreslår att Götalandsbanan mellan Göteborg och Borås kompletteras med en tågförbindelse mellan Borås och Herrljunga, en sträcka på 4 mil, samt att Götalandsbanans sträckning Göteborg – Landvetter – Borås färdigställs så fort som möjligt. Vi kallar vårt förslag för Landvetterbanan – bara för att markera att vi genom vårt förslag också skapar tågförbindelse mellan Landvetter Airport och stora delar av västra och mellersta Sverige. Genom Landvetterbanan skapas också två vägar in och ut från Göteborg vilket avlastar sträckan Alingsås – Göteborg som därmed kan upplåta mer plats för lokal- och regional tågtrafik. Landvetterbanan är en kostnadseffektiv och i förhållande till andra investeringarna i och omkring Götalandsbanan, en mycket begränsad investering som skulle kunna stå klar till 2025. Många år innan hela Götalandsbanan kan tas i bruk.

Företagarna vill därför att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att snabbutreda förslaget så att det kan tas med i den omarbetade regionala och nationella infrastrukturplanen för 2018-2029.

 


icon-sthlm-gbg

Ökad sammanhållning och regionförstoring


icon-sthlm-gbg

Ökad arbetspendling och större arbetsmarknadsområden


icon-sthlm-gbg

Färre tågstörningar


icon-sthlm-gbg

Säkerställa den snabba persontrafiken på Västra stambanan


icon-sthlm-gbg

Ta tåget till Landvetter Airport


icon-sthlm-gbg

Ökat resandeunderlag på Landvetter Airport


icon-sthlm-gbg

Direktförbindelse Borås – Stockholm tidigarelagdLandvetterbanan är ett relativt litet strukturellt ingrepp som kan vara klart till 2025, många år innan hela Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg står klar.

 

 

PDF Landvetterbanan i sammanfattning (pdf)

Om Företagarna

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Vi företräder 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Att infrastrukturen fungerar är A och O för att befintliga företag ska växa och nya företag ska etableras.

Som organisation kämpar vi alltid för att förbättra företagarklimatet och ge entreprenörer bättre förutsättningar att driva sin verksamhet. Förslaget om Landvetterbanan är ett exempel på hur förslag från Företagarna kan lösa stora problem och gynna en hel region!

Kontaktuppgifter och Facebook

vgl@foretagarna.se, 031 – 745 40 00 och här på Facebook